Kamikazee – Doo Bidoo

Prati teme:

Gtr.Legends:
~  – let it ring
x  – dead string
.  – palm muting
b< – bend-up
b> – bend-down

Gtr.Tuning:Standard(Normal)

Intro:Heto na,heto na…
e|———————–|
B|———————–|
G|———————–|
D|-7~–7~–7~—777777—|
A|-7~–7~–7~—777777—|
E|-5~–5~–5~—555555—|

Chorus 1:Doobi doo bidoo,bidoo bidoo…
Gtr.1
e|—————————————————————————-|
B|—————————————————————————-|
G|-7-7-7-7——————–7-7-7-7—7-7-7-7——————————-|
D|-7-7-7-7–8-8-8-8–7-7-7-7–7-7-7-7—7-7-7-7–8-8-8-8–7-7-7-7—7-5-4-7—|
A|-5-5-5-5–8-8-8-8–7-7-7-7–5-5-5-5—5-5-5-5–8-8-8-8–7-7-7-7—7-5-4-7—|
E|———-6-6-6-6–5-5-5-5———————6-6-6-6–5-5-5-5—5-3-2-5—|
   . . . .  . . . .  . . . .  . . . .   . . . .  . . . .  . . . .

Gtr.2
e|——————————————————————————|
B|——————————————————————————|
G|-7-7-9-10-7-7-7-7—7-7-9-10-7-7-7-7—7-7-9-10–7-7-7-7–7-7-9-10————|
D|-x-x-x–x-x-x-x-x—x-x-x–x-x-x-x-x—x-x-x–x–x-x-x-x–x-x-x–x–7-5-4-7—|
A|-5-5-7–8-5-5-5-5—5-5-7–8-5-5-5-5—5-5-7–8–5-5-5-5–5-5-7–8–7-5-4-7—|
E|——————————————————————–5-3-2-5—|
   . . .  . . . . .   . . .  . . . . .   . . .  .  . . . .  . . .  .

Verse:Kapag nag-iisa't kasama…
Bass
G|————————————————|
D|————————————————|
A|-5-5-5-7-8———8-7————————–|
E|————6-6-6——–3-3-3-5-6–5-5-5-3-5—|

e|———————————————————————————–|
B|———————————————————————————–|
G|—7—7——————————–7—7————————————–|
D|-7-7-7-7—-8—8—-5—5—-7—7—7-7-7-7—-8—8—-5—5—7—5–7–5–7—|
A|-5-5-5-5–8-8-8-8–5-5-5-5–7-7-7-7—5-5-5-5–8-8-8-8–5-5-5-5-7-7—5–7–5–7—|
E|———-6-6-6-6–3-3-3-3–5-5-5-5————6-6-6-6–3-3-3-3-5-5—3–5–3–5—|
   .    .   .   .    .   .    .   .     .   .    .   .    .   .   .

Pre-Chorus 1:Sabayan ng sipol…
e|—————————————|
B|—————————————|
G|-7-7-7-7———–5-5-5-5————-| 2x
D|-7-7-7-7–8-8-8-8–5-5-5-5–3-3–7-7—|
A|-5-5-5-5–8-8-8-8–3-3-3-3–3-3–7-7—|
E|———-6-6-6-6———–1-1–5-5—|
   . . . .  . . . .  . . . .  . .  . .

Repeat Intro:

Chorus 2:Doobi doo bidoo,bidoo bidoo…
e|————————————–|
B|————————————–|
G|-7-7-7-7——————–7-7-7-7—| 2x
D|-7-7-7-7–8-8-8-8–7-7-7-7–7-7-7-7—|
A|-5-5-5-5–8-8-8-8–7-7-7-7–5-5-5-5—|
E|———-6-6-6-6–5-5-5-5————|
   . . . .  . . . .  . . . .  . . . .

Verse 2:Mahirap gumawa ng kantang…
e|—————————————————————————-|
B|—————————————————————————-|
G|-7-pickslide———————-7—7————————————-|
D|-7————–5—5—-7—7–7-7-7-7—-8—8—-5—5—-7—5-7–5-7—|
A|-5————5-5-5-5–7-7-7-7–5-5-5-5–8-8-8-8–5-5-5-5–7-7—5-7–5-7—|
E|————–3-3-3-3–5-5-5-5———–6-6-6-6–3-3-3-3–5-5—3-5–3-5—|
   .            .   .    .   .    .   .    .   .    .   .

Pre-Chorus 2:At meron din namang…
Play Chorus 1

Repeat Intro:
Repeat Chorus 2:

Bridge prt.1:
Gtr.1
e|——————————|
B|——————————|
G|—-7~—–7~—–7~———-| 4x
D|-77-7~–77-7~–77-7~–7-5-7—|
A|-55-5~–55-5~–55-5~–7-5-7—|
E|———————-5-3-5—|
   ..     ..     ..

Gtr.2
e|——————————————-|
B|———————10b<-10>-10b<-10b>—-|
G|—-7~—–7~—–7~———————–| 4x
D|-77-7~–77-7~–77-7~———————–|
A|-55-5~–55-5~–55-5~———————–|
E|——————————————-|
   ..     ..     ..

Bass
G|———–      ———|
D|——-0~– 3x   ———|
A|-5-5-5—– Then ———|
E|———–      -5-3-5—|

Bridge prt.2:Mag doobi doobi…
Gtr.1:Play Chorus 2(4x)
Gtr.2
e|——————————-|
B|——————————-|
G|-77-9-10–4444-55-9-10–7777—| 2x
D|-xx-x–x–xxxx-xx-x–x–xxxx—| Then
A|-55-7–8–2222-33-7–8–5555—|
E|——————————-|

e|———————————————————————————–|
B|———————————————————————————–|
G|-77-9-10-12121212–1414-15-17-1515-1414—12-10-9-7—12-10-9-7—12-10-9-6-7777—|
D|-xx-x–x-xxxxxxxx–xxxx-xx-xx-xxxx-xxxx—xx–x-x-x—xx–x-x-x—xx–x-x-x-xxxx—|
A|-55-7–8-10101010–1212-13-15-1313-1212—10–8-7-5—10–8-7-5—10–8-7-4-5555—|
E|———————————————————————————–|

End of Bridge:
e|—————-|
B|—————-|
G|—————-|
D|—————-|
A|-5555555555-0—|
E|—————-|
   ……….

Verse 3:Hindi naman kailangan…
e|——————————————————–|
B|——————————————————–|
G|——————————————————–|
D|———————————————5-7–5-5—|
A|-555555—————-55555—————–5-7–5-5—|
E|——–66666-333-555——–66666-33333-555-3-5–3-3—|
   …… ….. … …  ….. ….. ….. …

Pre-Chorus 3:Ihanda ang tropa…
Play Chorus 1

Heto na,heto na…
Gtr.1
e|—————————————–|
B|—————————————–|
G|—————————————–|
D|-7~—7~—7~—7~—77777777777777777—|
A|-7~—7~—7~—7~—77777777777777777—|
E|-5~—5~—5~—5~—55555555555555555—|

Gtr.2:
e|—————————————–|
B|—————————————–|
G|———————-1414141414141414—|
D|-7~—7~—7~—-7~—xxxxxxxxxxxxxxxx—|
A|-7~—7~—7~—-7~—1212121212121212—|
E|-5~—5~—5~—-5~———————-|

Doobi…
e|————————–|
B|————————–|
G|-7————–7-7-7-7—|
D|-7–8–7-7-7-7–7-7-7-7—|
A|-5–8–7-7-7-7–5-5-5-5—|
E|—-6–5-5-5-5————|
   .     . . . .  . . . .

Repeat Chorus 2(Gtr.1) Repeat Bridge prt.2(Gtr.2)

Repeat Bridge prt.1:
Repeat Chorus 1:

End…

Doobi doo Lyrics:

Intro:
Heto na,heto na,heto na,wahhhhhh

Chorus:
Doobi doo bidoo,bidoo bidoo
Doobi doo,bidoo,bidoo bidoo
Doobi doo,bidoo,bidoo bidoo
Doobi doo,bidoo,bidoo bidoo wahh

Verse 1:
Kapag nag-iisa't kasama ang gitara
Basta pag-dumarating ang kanta
Awitin natin kung may kasama
Tambol mo ay butas na lata

Pre-Chorus 1:
Sabayan ang sipol ng bawat pasada
Huminga  ng malalim at sabay ang buga
Kapag buo na't handa na ang lahat
Sabay-saby ang pasok sa bagsak ng paa

Repeat Intro:
Repeat Chorus:

Verse 2:
Mahirap gumawa ng kantang makata
Makulay na tugtugin at pananalita
At kapuna-puna na parang dambuhala
Mga boses na nag-papabago

Pre-Chorus 2:
At meron din namang nag-papaboses bata
Matataas ang tono hilig nya'y mahaba
Binubulong sa hangin ang bawat salita
Kapag mo'y nakakatuwa

Repeat Intro:
Repeat Chorus:

Bridge:
Mag doobi-doobi(4x)

Hey(4x)

Verse 3:
Hindi naman kailangan boses mo'y maganda
Basta't may konting tono ay madaling makanta
Kung medjo ay hayaan mo na
Ang nais lang ng tao ay ang konting saya

Pre-Chorus 3:
Ihanda ang tropa at tambol na lata
Kaskasin ng mabuti ang dalang gitara
Kapag buo na't handa n ang lahat
Huminga ka ng malalim at narito na

Heto na,heto na,heto na,heto na,waaaaaaaaaahhhh
Doobi

Repeat Chorus:
Repeat Intro:


Komentari