Halid Bešlić – Dvadesete

Prati teme:

|–12-10-8————8—————–12-10-8————-8————12———|
|———-12-10—12—12–10-10-8————-12-10—-12—12–10-10——10-10–|
|———————————————————————————–|
|———————————————————————————–|
|———————————————————————————–|
|———————————————————————————–|

    2x ponoviti


Komentari